gallery/nechcibolest
gallery/nechcibolest
gallery/nechcibolest

Z psychického hlediska má trvání pocitu bolesti ubíjející a deprimující charakter, někdy přecházející až v utrpení. Naše setkání s bolestí, jež je různorodé, vyvolává představu rozdílnosti, ale přesto v množství rozdílností projevů či zdrojů je to stále bolest a tudíž v tom podstatném je stejná.

Nevnímání bolesti (například vrozené) je také deprimující extrém. Vnímání základní bolesti je důležité k přiměřené motivaci v chování jedince. Bez strachu z bolesti jedinec trpí častými úrazy.

 

psychické hledisko