gallery/nechcibolest
gallery/nechcibolest
gallery/nechcibolest

Akutní bolest

 

Akutní bolest je bolest, která vzniká náhle. Její trvání je krátkodobé, řádově hodiny až dny, maximálně však 3 - 6 měsíců. Bez varovných příznaků, je nečekaná. Bolest se projeví zvýšeným krevním tlakem, zrychlením pulsu a dýchání. K akutní bolesti patří i zvýšené pocení a rozšíření zornic.

Akutní bolest velmi dobře reaguje na léčbu analgetiky (léky proti bolesti), které se mají podávat v dostatečně vysokých dávkách. Při špatné a nedostačující léčbě akutní bolesti se může z malé bolesti stát téměř nesnesitelná chronická bolest.

 

 

Subakutní bolest

 

Něco mezi akutní a chronickou bolestí, trvá cca 3 měsíce.

 

 

Chronická bolest

 

Chronická bolest nemá na rozdíl od akutní bolesti funkci varovného signálu. Sama se stává nemocí. Mírnění chronické bolesti je tedy vlastním cílem léčby.

 

Časté příznaky chronické bolesti:

 

  • její trvání je delší než 3 - 6 měsíců
  • je spojená s psychickými změnami (deprese, hypochondrie)
  • nemusí být jasná příčina
  • je spojená s poruchami spánku, nechutenstvím
  • hůře reaguje na léčbu analgetiky

Chronická bolest a její léčba patří do rukou lékaře - odborníka. Ten s vámi bolest nejprve řádně probere. Bude ho zajímat charakter bolesti, časové změny, doprovodné příznaky a obtíže. Zajímat ho budou i dosavadní léčebné pokusy. Pak sestaví optimální léčebný plán.

Dělení bolesti podle intenzity:

 

1 - nenarušuje denní činnosti

2 - narušuje běžný den, ale ovládáme se a dokážeme na bolest zapomenout

3 - narušuje běžný den, nesoustředěnost, nespavost

4 - bourá schopnost člověka chovat se normálně

0 - žádná

1 - malá, mírná

2 - střední

3 - velká

4 - nesnesitelná

 

typy bolesti